ਰਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੈਂਟਰ ਪਲੇਟ

  • DRK113 Ring Pressure Center Plate

    DRK113 ਰਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੈਂਟਰ ਪਲੇਟ

    ਰਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੈਂਟਰ ਪਲੇਟ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਅਤੇ ਗੱਤੇ ਦੇ ਮਿਆਰੀ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੇ ਗਿਣਾਤਮਕ ਨਿਰਧਾਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੈਸਟ ਸਾਧਨ ਹੈ।